نماد اعتماد ملی

004715367
کاربران آنلاین
امروز
مجموع
این ماه
ماه گذشته
تمام روزها
416
4917
16648
35792
80995
4715367

Your IP: 3.80.6.131
Server Time: 2021-05-14 07:44:48
تبلیغ 1
مراحل تخصیص زمین  :
 
 
۱- ارائه درخواست تخصيص زمين به انضمام تصوير جواز تأسيس
متقاضيان محترم به امور متقاضيان مراجعه و با ارائه فتوکپي جواز تأسيس و دريافت مشاوره لازم واخذ اطلاعات مورد نياز از شهرکهاي صنعتي و با ارائه طرح توجيهي نسبت به تکميل فرم درخواست زمين اقدام مي نمايد.
۲- تعيين شهرک و قطعه قابل تخصيص با رعايت الزامات زيست محيطي و برنامه زمانبندي
امور متقاضيان نسبت به بررسي مدارک و تعيين امکان تخصيص زمين در شهرک مورد درخواست و مشخص کردن قطعه قابل تخصيص آن براي اظهار نظر استقرار، متقاضي را به اداره کل محيط زيست و خانه صنعت و معدن جهت مشاوره و ارائه برنامه زمان بندي اجرايي طرح معرفي مي نمايد.
۳- صدور فرمت محاسباتي تخصيص زمين به منظور اقدام مالي
پس از رعايت الزامات زيست محيطي و ارائه برنامه زمان بندي، امور متقاضيان نسبت به صدور فرم محاسباتي تخصيص زمين و تشريح کامل آن به متقاضي اقدام نمايد.
۴- معرفي واحد صنعتي به امور مالي و آرشيو نقشه ها
پس از اقدام متقاضي مطابق فرمت محاسباتي تخصيص زمين و مراجعه به امور متقاضيان کليه مدارک ايشان ازجمله فيشهاي واريزي و سفته هاي خريداري شده، کپي شناسنامه دارنده جواز تأسيس براي افراد حقيقي و کپي شناسنامه افراد داراي امضاء اسناد تعهد آور، کپي اساسنامه، اظهار نامه، آگهي ثبت و تغييرات براي اشخاص حقوقي اخذ و با پيوست نمودن طرح توجيهي و برنامه زمانبندي تاييد شده اجراي طرح، تقاضاي تخصيص زمين متقاضي و. .. کليه مدارک ايشان بررسي وکنترل شده و درصورت نداشتن مشکل و کمبود، با تکميل فرم درخواست انعقاد قرار داد توسط متقاضي و فرم تحويل زمين توسط امور متقاضيان موضوع به امور مالي و آرشيو نقشه ها جهت بررسي و اعلام نظر ارجاع مي شود.
۵-دريافت تأئيديه امور مالي و آرشيو نقشه ها براي انعقاد قرار داد و تحويل زمين
در اين مرحله متقاضي به امور مالي مراجعه کرده و اقدامات لازم از جمله تکميل سفته ها و. . را انجام و تأئيديه بلامانع بودن انعقاد قرار داد را از امور مالي و نظر آرشيو فني را در رابطه با مختصات زمين دريافت و به امور متقاضيان ارائه مي نمايد.
۶- امضاء دفترچه قرار داد و معرفي متقاضي براي تحويل زمين
در اين مرحله دفترچه قرارداد و ضمائم مربوطه به امضاي متقاضي رسيده و دفترچه قرارداد تحويل طرف قرارداد شده و ايشان به منظور تحويل زمين مطابق فرم تحويل زمين تکميل توسط امور متقاضيان به مدير شهرک صنعتي يا امور فني و اجرايي معرفي مي‌گردد.
۷- تحويل گرفتن زمين توسط طرف قرار داد
متقاضي محترم پس از هماهنگي با مدير شهرک صنعتي ظرف مهلت مقرر، مستند به تبصره بند يک فصل (د) قرار داد مي بايست براي تحويل گرفتن زمين اقدام و صورتجلسه تحويل زمين مربوطه را تکميل و امضاء نمايد.
۸- تحويل دفترچه قرار داد تخصيص زمين و ضمائم به متقاضي
در اين مرحله متقاضي به امور متقاضيان مراجعه و نسبت به ارائه صورت مجلس تحويل زمين اقدام و متعاقب آن دفترچه ضمائم با ارائه رسيد و تعهد براي رعايت بند يک فصل (د) قرار داد به ايشان تحويل و طرف قرارداد به سازمان نظام مهندسي به منظور انجام مراحل اخذ مجوز ساخت معرفي مي گردد.
 
 
 
 
مراحل صدور مجوز احداث ساختمان  :
 
دريافت راهنمايي، مشاوره و فرمها و مدارک مورد نياز
در اين مرحله واحد صنعتي با رعايت فرجه مقرر براي اخذ مجوز ساخت و ساز به امور متقاضيان مراجعه نموده و ضمن دريافت مشاوره و راهنمايي کامل، با مراحل انجام کار و ضوابط ساخت و ساز آشنا شده و با اخذ معرفي نامه به سازمان نظام مهندسي و اخذ فرمهاي مربوطه مانند فرم شماره ۱( تقاضاي صدور مجوز احداث ساختمان)، فرم شماره ۷ (تعهد نامه)، فرم تعهد نامه ماده ۸۷ قانون کار، فرم تعهد برنامه زمانبندي و فرم سه مرحله اي و. . به سازمان نظام مهندسي مراجعه و پس از مشخص شدن مهندس طراح و ناظر، به ايشان هماهنگ و مدارک مورد نياز را تهيه مي نمايد.
۱- تهيه و تکميل مدارک مورد نياز و ارائه به امور متقاضيان
پس از هماهنگي طرف قرار داد با مهندس طراح و ناظر و تکميل کليه مدارک و فرم هاي تحويلي در مرحله قبل و تأئيد و تکميل فرم شماره ۳ (نظارت) در دفترچه ضمائم توسط مهندس ناظر و همچنين ارائه کپي پروانه معتبر اشتغال به کار ايشان، سايت پلان نقشه ها و صورتجلسه تحويل زمين و نيز تهيه (۳) سري نقشه و دفترچه محاسبات به واحد امور متقاضيان مراجعه مي نمايد.
۲- بررسي مدارک و صدور فرم مجوز ساخت
در اين مرحله واحد متقاضيان پس از ارائه مدارک توسط طرف قرار داد، مدارک مربوطه را مورد کنترل قرار داده و مطابق نقشه هاي طراحي شده با ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرکهاي صنعتي مندرج در دفترچه ضمائم ساخت وساز، فرم مجوز ساختمان را تکميل و واحد صنعتي را به امور مالي براي تسويه ديون معوقه معرفي مي نمايد.
۳- صدور و ارائه مجوز احداث ساختمان
امور متقاضيان با کنترل مجدد و نهايي مدارک واحد صنعتي، در صورت تکميل و ارائه مدارک لازم و رعايت ضوابط نسبت به تکميل مجوز احداث ساختمان در دفترچه ضمائم اقدام و سپس با امضاي پر.انه احداث بنا در دفترچه ضمائم توسط مدير عامل، موارد مورد تأئيد قرار گرفته و دفترچه ضمائم مربوط به واحد صنعتي به همراه يکسري از نقشه ها و دفترچه محاسبات تحويل ايشان مي گردد.
 
 
 
 
مزايا و مشوق هاي سرمايه گذاري و استقرار در شهرك ها و نواحي صنعتي
 
این مزاياعبارتند از :
تهيه زمين مناسب براي اجراي طرحهاي صنعتي در موقعيت ممتاز با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق  اصول فني و مهندسي و آخرين روشهاي شهرك سازي.
عدم نيازبه كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانها متعدد از قبيل منابع طبيعي ، كشاورزي،آب، برق، گاز، امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك شناسي ، ثبت اسناد، راه و ترابري و ...
مستثني بودن از قانون شهرداريها
صدوررايگان مجوزهاي احداث ساختمان و پايان كار در كوتاهترين زمان ممكن
واگذاري اداره شهركها و نواحي صنعتي پس از بهره برداري به هيأتهاي امنا متشكل از صاحبان صنايع مستقر
امكان اجاره و يا خريد سالنها آماده براي تسريع در بهره برداري
كاهش هزينه هاي سرمايه اي مانند آب، برق، تلفن، گاز ، تصفيه خانه فاضلاب، مخابرات، راه دسترسي و ... به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده.
بهره مندي از امكانات و تأسيساتي كه ايجاد شده و يا در آينده ايجاد مي گردند از قبيل : معابر آسفالته، فضاي سبز گسترده و زيبا، شبكه هاي گسترده آب، مخازن هوايي و زميني آب، شبكه توزيع برق ۲۰ كيلوولت داخلي، شبكه روشنايي معابر، مركز فوريتهاي پزشكي،آتش نشاني، مركز اينترنت ، مراكز مشاوره شعب بانكها، دفتر بيمه، مسجد ، سالن اجتماعات ، رستوران وساير امكانات رفاهي متناسب با پيشرفت فيزيكي شهركها و نواحي صنعتي.
همجواري واحدهاي صنعتي همگن و امكان استفاده از توليدات، نيروي متخصص، و ماهر و تجاربيكديگر و ايجاد هم افزايي ناشي از آن.
ايجاد ارزش افزوده زمين و تأسيسات احداثي به علت قرار گرفتن در منطقه صنعتي تصويب شدهتوسط هيات وزيران و ساير ادارات و دستگاه هاي دولتي.
امكان استفاده از سرويس رفت و آمد مشترك
امكان دريافت تسهيلات بانكي با ارائه دفترچه تخصيص زمين به عنوان سند ثبتي مورد پذيرش بانك به استناد مصوبه هيات وزيران و قانون مصوب مجلس
صدوراسناد مالكيت تفكيكي رسمي براي واحدهاي مستقر با دريافت بهاي زمين به قيمت تمام شده پس از احراز شرايط لازم.
 
 
 
مشوق هاي سرمايه گذاري در شهرکها و نواحي صنعتي عبارتند از :
 
دريافت تنها بخشي از قيمت تمام شده ايجاد و احداث امکانات زير بنايي و خدمات عمومي تحت عنوان بهاي حقوق بهره برداري از تأسيسات به صورت نقد و اقساط.
تبصره: در مناطق کمتر توسعه يافته مطابق با دستور العمل مربوطه سالانه تخفيفاتي در بهره برداري در نظر گرفته مي شود.
سهم نقدي ايثارگري و نخبگان در قرار داد بدون تغيير در مبلغ کل قرار داد ۱۰ درصد کمتر از سايرين خواهد بود و به دوران اقساط آنان يکسال ( چهار قسط سه ماهه) اضافه مي گردد. در غير اين صورت مي‌توان از روش ۵ درصد بخشودگي از کل مبلغ قرار داد و اقساط ۳۶ ماهه استفاده شود.
- از بخش نقدي شرکتهاي تعاوني ۱۰ درصد کسر و به اقساط آنها اضافه مي گردد.
- در صورت پرداخت يکجا مبلغ حق بهره برداري تا ۱۲ درصد تخفيف داده مي شود.
- امکان تخفيف به متقاضيان دريافت عرصه هاي بزرگ و ناهموار.
- امکان تخفيف بابت احداث آزمايشگاه و واحدهاي تحقيق و توسعه.
- امکان تخفيف خاص در قيمت حق بهره برداري براي نواحي صنعتي روستايي.
- امکان بهره برداري از معافيتهاي مالياتي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم
 
 
 
نحوهی دریافت اشتراک و هزینه شبکه
 
۱- تکميل و ارائه فرم درخواست انشعاب آب
واحدهاي محترم مستقر در شهرکها صنعتي که داراي مجوز ساخت مي باشند به منظور شروع عمليات اجرايي و دريافت انشعاب آب مي بايستي با مراجعه به امور متقاضيان نسبت به تکميل و ارائه فرم درخواست انشعاب آب اقدام نمايند.
۲- تعيين ميزان حجم آب قابل تخصيص و معرفي واحد صنعتي به امور مالي
در اين مرحله امور متقاضيان با بررسي درخواست و همچنين ميزان آب مورد نياز طرح مندرج در جواز تأسيس بر اساس ميزان متراژ زمين تخصيصي مقدار آب قابل تخصيص و مبلغ متعلقه به انشعاب را تعيين و واحد صنعتي را به امور مالي معرفي مي نمايد.
۳- دريافت تأئيديه بلامانع بودن نصب انشعاب آب از امور مالي
واحد صنعتي براي واريز مبلغ حق انشعاب و يا بدهي معوقه احتمالي با امور مالي هماهنگي لازم معمول و با تحويل فيش يا اسناد تعهدي مربوطه بلامانع بودن نصب انشعاب آب را از آن امور دريافت و به امور متقاضيان مراجعه مي نمايد.
۴- تنظيم قرار داد اشتراك آب و معرفي واحد صنعتي به مدير شهرک يا امور فني براي نصب انشعاب آب
با مراجعه واحد صنعتي به امور متقاضيان و با توجه به شرايط قرار دادي و ميزان حجم آب تخصيص داده شده، قرار داد اشتراك تخصيص آب تنظيم و مطابق فرمت درخواست آب، واحد صنعتي به مدير شهرک صنعتي براي نصب انشعاب آب معرفي مي شود تا با تهيه کنتور و اتصالات مربوطه انشعاب آب ايشان وصل گردد. با توجه به محدوديت آب و عدم امکان استقرار واحدهاي آب بر امکان تخصيص آب، حداکثر براساس تعرفه هاي شرکت مي باشد.
 
نحوه دريافت اشتراک و هزينه شبکه برق، تلفن، گاز و...
۱- تکميل و ارائه فرم درخواست و اخذ معرفي جهت بررسي ميزان پيشرفت فيزيکي و نحوه ساخت و ساز
واحد صنعتي به منظور دريافت انشعابات برق، تلفن، گاز، و ... به امور متقاضيان مراجعه و با دريافت فرم درخواست مر بوطه نسبت به تکميل و ارائه آن اقدام و امور متقاضيان پس از بررسي شرايط قرار دادي، واحد صنعتي را به مدير شهرک صنعتي به منظور تعيين نحوه ساخت از حيث رعايت ضوابط و مقررات و اعلام ميزان پيشرفت فيزيکي معرفي مي نمايد.
۲- تعيين ميزان اشتراک قابل تخصيص
در اين مرحله با اخذ جوابيه از مدير شهرک صنعتي، واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه تا به استناد گزارش پيشرفت فيزيکي در صورت رعايت ضوابط ساخت و ساز و با لحاظ ميزان امتياز درخواستي توسط واحد صنعتي و ميزان امتياز مندرج در جواز تأسيس، ميزان امتياز قابل تخصيص و مبلغ مربوطه را تعيين نموده و واحد صنعتي به امور مالي معرفي مي گردد.
۳- دريافت تأئيديه بلامانع بودن و اگذاري اشتراک و انشعاب مربوطه از امور مالي
واحد صنعتي براي واريز مبلغ حق اشتراک مربوطه و يا بدهي معوقه احتمالي با امور مالي هماهنگي لازم معمول و يا تحويل فيش يا اسناد تعهدي مربوطه بلامانع بودن دريافت اشتراک مورد نظر را از آن امور دريافت و به امور متقاضيان مراجعه مي نمايد.
۴- صدور معرفي نامه به شرکت هاي مربوطه به منظور برقراري و نصب اشتراک مورد نظر
پس از انجام مراحل قبل و اخذ تأئيديه هاي اشاره شده واحد صنعتي به دفتر شهرکهاي صنعتي و ادارات مربوطه براي نصب انشعاب و خريد اشتراک مورد نظر معرفي مي گردد.
 
 

 

چگونگی اخذ مجوز پایان کار  :

 
۱- دريافت راهنمايي، مشاوره و فرمها و مدارک مورد نياز
واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه و با دريافت مشاوره و راهنمايي کامل، با مراحل کار آشنا و فرمهاي مورد نياز که عبارتند از فرم درخواست پايان کار، گواهي پايان ساختمان، فرم شماره ۷ ( تعهد نامه ساخت وساز) و فرم ۳ مرحله اي پيشرفت فيزيکي را دريافت مي نمايد.
۲- تهيه و تکميل مدارک مورد نياز و ارائه به امور متقاضيان
پس از هماهنگي واحد صنعتي با مهندس ناظر و تکميل فرم سه مرحله اي پيشرفت فيزيکي و گواهي پايان کار مراتب به تأئيد مدير شهرک صنعتي رسيده و سپس فرم درخواست پايان کار و فرم شماره ۷ ( تعهد نامه ساخت و ساز) و ساير موارد توسط واحد صنعتي تکميل و کليه مدارک به امور متقاضيان شرکت تحويل داده مي شود.
۳- بررسي مدارک و بازديد از واحد صنعتي و صدور فرم مربوطه
در اين مرحله امور متقاضيان مدارک مربوطه را مورد کنترل قرار داده و در صورت نياز از واحد مورد نظر بازديد به عمل آورده و نسبت به تهيه گزارش و کنترل پلان موقعيت ساختمانهاي احداث شده اقدام و با پيوست نمودن ساير مدارک، واحد صنعتي را براي اخذ مجوز پايان کار به امور متقاضيان هدايت مي نمايد.
۴- صدور و ارائه مجوز پايان کار
پس از انجام مراحل مالي و اخذ تأئيديه بلامانع بودن صدور مجوز پايان کار از امور مالي، امور متقاضيان با کنترل مجدد و نهايي مدارک واحد صنعتي در صورت تکميل و ارائه مدارک لازم و رعايت ضوابط نسبت به تکميل فرم شماره ۶ ( گواهي پايان کار) در دفترچه ضمائم اقدام و سپس با امضاي دفترچه ضمائم توسط مدير عامل موارد مورد تأئيد قرار گرفته و دفترچه ضمائم مربوط به واحد صنعتي تحويل مي‌گردد.
 
 
 

 

معرفی جهت اخذ تسهیلات :

 

يكي از خدماتي كه شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي به متقاضيان تأسيس واحد صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي ارائه مي دهد، معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات به بانك مي باشد.
مراحل معرفي متقاضي به بانك به شرح زير است :
۱.      مراجعه به كارشناس صنايع كوچك و ارائه توضيحات از وضعيت طرح
۲.      تكميل فرمهاي مربوطه و ارائه مدارك مورد نياز
۳.      بررسي فرمهاي تكميل شده و ارجاع به كميته ارزيابي
۴.      بررسي در جلسه كميته ارزيابي
۵.      درصورت تأييد،معرفي به بانك جهت دريافت تسهيلات
 
جهت كسب اطلاع و آگاهي از چگونگي شرايط  دريافت تسهيلات با واحد صنايع كوچك (تسهيلاتآقاي نوروزي) تماس حاصل نماييد.

۰۸۶۱۳۴۴۳۱۰۹
 
 
مدارك مورد نياز جهت اخذ ضمانت نامه اعتباري
 
مرحله اول – اشخاص حقوقی/ حقیقی (در بدو مراجعه):
۱-     معرفي نامه سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي استان
۲-     فرم تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
۳-     پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
۴-     تصاوير شناسنامه و کارت ملی اعضاء هيأت مديره و مديرعامل یا متقاضی حقیقی
۵-     تصاویر مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
۶-     تصویر اظهارنامه یا اساسنامه ثبتي شرکت
۷-     تصویر روزنامه رسمي مربوط به آخرین  تغییرات و صاحبان امضاء مجاز شرکت
۸-     تصویرجواز تأسيس/ تصویر پروانه ساختمان/ تصویر پروانه بهره برداری/تصویر جواز طرح توسعه ( به صورت موردی و در صورت وجود مجوز)
۹-     تصویر دفترچه قرارداد زمين (طرح های واقع در شهركهای‌ صنعتي) و یا تصویر سند مالكيت زمين محل اجراي طرح (طرح های خارج از شهر‌ك‌هاي صنعتي)
۱۰- ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقدي سه سال اخير به صورت حسابرسي شده( براي مواردي كه سابقه فعاليت دارند )
۱۱- تصوير فيش تلفن و  برق  محل سكونت متقاضي به همراه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت
 
توضیح: هنگام ارائه کپی، رویت اصل سند الزامی است.
 
مرحله دوم  :
۱- متقاضی موظف است فرمت ارائه شده از سوی صندوق را به بانک تحویل و پس از تکمیل توسط بانک عامل به همراه ضمائم الزامی، به صندوق ارائه دهد. در این خصوص مکاتبات لازم با بانک عامل انجام خواهد شد.
۲-     گردش حساب بانكي ضمانتخواه در بانك عامل و ساير بانكها
معرفي ضامنين قابل قبول به صندوق(حداقل ۲ نفر)
 
 

 

مراحل تغییر نام و انتقال :

 

۱- ارائه درخواست انتقال يا تغيير نام
واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه و نسبت به تکميل فرم درخواست تغيير نام و انتقال اقدام مي‌نمايد. آن امور پس از بررسي مقدماتي شرايط قرار داد و در صورت داشتن شرايط لازم به منظور تعيين ميزان پيشرفت فيزيکي طرح به متقاضي را به مدير شهرک صنعتي معرفي مي نمايد.
۲- اعلام نظر امور متقاضيان نسبت به احراز شرايط تغيير نام و يا انتقال واخذ نظر مدير عامل و در صورت تأئيد دريافت مدارک مورد نياز
پس از اعلام نظر مدير شهرک صنعتي و در صورت داشتن شرايط انتقال و داشتن پيشرفت فيزيکي مناسب مطابق با برنامه زمانبندي و همچنين رعايت ضوابط ساخت و ساز، گزارشي توسط امور متقاضيان براي اخذ نظر مدير عامل تهيه مي گردد و در صورت تأئيد ايشان مبني بر تغيير نام يا انتقال کليه مدارک لازم اعم از گواهي تغيير نام جواز تأسيس و يا جواز تأسيس جديد کپي شناسنامه افراد حقيقی